Seznam nejdůležitější literatury o pěvcích Národního divadla v Praze


Bajerová Marie: O Emě Destinnové, Praha 1980
Benoni Bohumil: Moje vzpomínky a dojmy I-II, Praha 1917
Bor Vladimír: Operní večery, Praha 1981
Brožovská Jarmila: Beno Blachut, Praha 1964
Buchner Alexander: Opera v Praze, Praha 1985
Burian Karel: Z mých pamětí, Praha 1913
Československý hudební slovník osob a institucí I-II, Praha 1963, 1965
Holzknecht Václav, Trita Bohumil: Ema Destinnová, Praha 1974
Honolka Kurt: Slavné primadony, Praha 1969
Janota Dalibor, Kučera Jan P.: Malá encyklopedie české opery, Praha 1999
Jirásková Jiřina: Libuše Domanínská, Praha 1983
Jirásková Jiřina: Ludmila Dvořáková, Praha 1978
Jirásková Jiřina: Naděžda Kniplová, Praha 1987
Kočí Přemysl: Dobrý den, živote, Praha 1986
Kopecký Emanuel, Pospíšil Vilém: Slavní pěvci Národního divadla, Praha 1968
Kopecký Emanuel: Pěvci Národního divadla, Praha 1983
Kozák Jan a kol.: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Praha 1964
Martínková Marie: Život Emy Destinnové, Plzeň 1946
Mikula Joža: Stanislav Muž, pěvec Národního divadla, Plzeň 1967
Morfov Bogdan: Kristýna Morfová, Praha 1988
Nejedlý Zdeněk: Dějiny opery Národního divadla I-II, Praha 1949
Němeček Jan: Opera Národního divadla v období Karla Kovařovice I-II, Praha 1968-1969
Novák Ladislav: Opera a balet staré gardy Národního divadla, Praha 1938
Novotná Jarmila: Byla jsem šťastná, Praha 1991
Pala František: Opera Národního divadla v období Otakara Ostrčila I-IV, Praha 1962-1970
Pospíšil Miloslav: Marie Podvalová, hvězda opery, Praha 2000
Pospíšil Miloslav: Veliké srdce Ema Destinnová, Praha 1980
Pospíšil Vilém: Marie Podvalová, Praha 1964
Pražák Přemysl: Otakar Mařák - sborník statí a vzpomínek, Turnov 1937
Procházka Vladimír a kol.: Národní divadlo a jeho předchůdci, Praha 1988
Rektorys Artuš: Ema Destinnová. Životopis, Praha 1936
Rektorys Artuš: Naši operní pěvci, Praha 1958
Schubert Antonín: Pěvci Prozatímního a Národního divadla od roku 1870, Praha 1966
Šíp Ladislav: 100 let opery Národního divadla, Praha 1983
Šíp Ladislav: Pěvci před mikrofonem, Praha 1960
Šolín Vladimír: Národní umělkyně Marta Krásová, Praha 1960
Thein Hanuš: Žil jsem operou Národního divadla, Praha 1975
Vilém Zítek (Knižnice národních umělců československých, svazek 2), Praha 1947
Zindelová Michaela: Sňatky s operou, Praha 1997
Žídek Ivo, Herman Josef: Jak možná věřit, Praha 1998