Adolf Krössing

5.1.1848 Praha - 28.1.1933 Praha


Adolf Krössing - civilní portrét
Adolf Krössing - civilní portrét


Tenorista. Dva roky studoval zpěv u K. Vogla a hrál s ochotníky. Měl jen malý hlas, ale na jevišti výborně vypadal a byl mistrem jevištní charakterizace. V roce 1870 byl angažován do Prozatímního divadla. Hned poprvé, 25.9.1870, když se hrála Prodaná nevěsta už ve své definitivní verzi, se představil ve své nejslavnější roli Vaška (Smetana jeho výkon velmi ocenil). 1881 přešel do Národního divadla a působil zde až do roku 1914.

A. Krössing - Vašek
Vašek

K jeho nejlepším smetanovským rolím patřil Skřivánek (Tajemství), Michálek (Čertova stěna), zpíval i Varnemana (Braniboři v Čechách) a dokonce i Budivoje (Dalibor). Z dalších rolí to byl např. Benda (Jakobín), Ecl (Psohlavci) a další. Ještě ve dvaaosmdesáti letech natočil na gramofonovou desku árii Vaška.