Slavní pěvci Prozatímního
a Národního divadla v Praze

Národní divadlo v Praze
Tyto stránky jsou věnovány nejvýznamnějším českým operním pěvcům v dějinách Prozatímního a Národního divadla v Praze. Jsou zde uvedeni jak vynikající pěvci, pro něž bylo Prozatímní a Národní divadlo jejich hlavním působištěm, tak i umělci oceňovaní ve své době především na scénách zahraničních a působící na naší první operní scéně jen krátkou dobu.


Aktuálně:

7. 2. 2009
přidány stránky Sylvie Kodetové

19. 6. 2008
Upraveny a doplněny údaje o pěvcích.

25. 8. 2007
Upraveny a doplněny údaje některých pěvců.

19. 5. 2007
přidány stránky Betty Fibichové , Míly Kočové , Jana Konstantina a Marie Veselé

13. 5. 2007
přidány stránky Otakara Chmela , Františka Pácala , Vladimíra Tomše a Kamily Ungrové

12. 5. 2007
přidány stránky Zdenky Hrnčířové a Antonína Vávry

8. 5. 2007
přidány stránky Věkoslavy Blažkové - Ressové , Jiřího Humla , Bronislava Choroviče a Štěpánky Štěpánové

7. 5. 2007
přidány stránky Jaroslava Gleicha a Drahomíry Tikalové

6. 5. 2007
přidány stránky Jana Berlíka a Amálie Bobkové , přidána možnost fulltextového vyhledávání na stránkách pomocí služby Atomz

1. 5. 2007
přidány stránky Jindřicha Blažíčka , Emila Buriana , Ludmily Červinkové a Oty Horákové , doplněna sekce Literatura a Odkazy

1. 8. 2006
přidány stránky Marie Budíkové  a  Miloslava Jeníka

7. 3. 2006
přidány stránky Vladimíra Jedenáctíka  a  Anny Slavíkové

16. 9. 2005
upravena navigace webu

12. 9. 2005
upraven vzhled stránek, přidána možnost vyhledávání na stránkách pomocí vyhledávače Jyxo (nemusí fungovat stoprocentně), přidány stránky Richarda Kubly  a  Věry Soukupové, přidán seznam literatury o pěvcích Národního divadla.

11. 4. 2005
přidány stránky Lubomíra Havláka, Josefa Otakara Masáka, Ady Nordenové a Jaroslavy Procházkové

12. 12. 2004
přidány nahrávky hlasů Václava Bednáře, Pavla Ludikara a Růženy Maturové

29. 9. 2004
přidány stránky Karla Bermana, Olgy Borové - Valouškové, Aleny Míkové a Theodora Schütze; přidány nahrávky hlasů Přemysla Kočího, Zdeňka Otavy, Milady Šubrtové a Viléma Zítka; zlepšena kvalita některých dříve uveřejněných zvukových snímků

7. 6. 2004
přidány stránky Libuše Domanínské, Gabriely Horvátové, Růženy Maturové, Václava Nováka, Milady Šubrtové a Antonína Švorce
Poslední aktualizace: 18. 1. 2020        Autor