Ota Horáková

29.4.1904 Budapešť - 10.3.1969 Praha


Ota Horáková - civilní portrét
Ota Horáková - civilní portrét


Sopranistka. Studovala v plzeňské hudební škole a soukromě u J. Branžovského. Nejprve účinkovala v Plzni (1927 - 28). V roce 1928 byla angažována O. Ostrčilem do Národního divadla v Praze. Zde se stala (zvláště v éře V. Talicha) čelní představitelkou mladodramatického oboru. Působila zde do roku 1942.
Disponovala krásným hlasem temné barvy s výbornou technikou, zřetelnou vokalizací a bezchybnou prací s dechem. Měla rovněž krásný jevištní zjev.

O. Horáková - Mařenka
Mařenka
O. Horáková - Jenůfa
Jenůfa

K jejím hlavním úlohám patřila v českém repertoáru Vendulka i Barče (Hubička), Blaženka (Tajemství), Jitka (Dalibor), Katuška (Čertova stěna), Terinka (Jakobín), Jenůfa (Její pastorkyňa), Lišák (Příhody lišky Bystroušky), Julietta, Anežka (Ostrčilovo Poupě) a především Mařenka (Prodaná nevěsta), ve které vytvořila vzor interpretačního umění pro další generace. Z repertoáru světového to byla především Charlotta (Werther), Mignon, Micaela (Carmen) a Zerlina (Don Giovanni). Pěveckou kariéru musela předčasně opustit po nezdařené operaci hlasivek. Působila i pedagogicky.