Jindřich Blažíček

24.5.1903 Brno - 13.1.1979 Praha


Jindřich Blažíček - Jeník
Jindřich Blažíček - Jeník


Tenorista. Studoval u R. Kaulfuse a T. Czernika v Brně. V letech 1935 - 36 působil v Olomouci, 1936 byl V. Talichem angažován do pražského Národního divadla, kde působil do roku 1948.
Blažíček měl příjemný měkký hlas, jeho pěvecký projev byl kultivovaný a vyznačoval se vzornou deklamací.

J. Blažíček - Števa
Števa
J. Blažíček - Des Grieux
Des Grieux

Z jeho rolí patřil z českého repertoáru k nejvýznamnějším zvláště Jeník (Prodaná nevěsta), Vít (Tajemství), Vítek (Dalibor), Ladislav (Dvě vdovy), Princ (Rusalka), Števa (Její pastorkyňa), Boris (Káťa Kabanová) a Mánek (Eva), v repertoáru světovém to potom byl především Lindoro (Italka v Alžíru), Cavaradossi (Tosca), Des Grieux (Manon), Don Ottavio (Don Giovanni), Tamino (Kouzelná flétna) a Lenskij (Eugen Oněgin).